Download E-books Kort om känslor PDF

By Dylan Evans

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor?

Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en advisor until de senaste teorierna på området och bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi until neurovetenskap och artificiell intelligens. Boken tar läsaren med på en fascinerande resa rakt in i det mänskliga hjärtat.

Show description

Read or Download Kort om känslor PDF

Best Nonfiction books

Signals and Systems (2nd Edition)

This authoritative e-book, extremely popular for its highbrow caliber and contributions presents an excellent starting place and life-long reference for an individual learning an important tools of recent sign and procedure research. the foremost adjustments of the revision are reorganization of bankruptcy fabric and the addition of a wider diversity of problems.

Letters from Mexico

Written over a seven-year interval to Charles V of Spain, Hernan Cortes' letters supply a story account of the conquest of Mexico from the founding of the coastal city of Veracruz until eventually Cortes's trip to Honduras in 1525.

How to Get People to Do Stuff: Master the art and science of persuasion and motivation

All of us wish humans to do stuff. no matter if you will want your consumers to shop for from you, proprietors to provide you much, your staff to take extra initiative, or your wife to make dinner—a great amount of daily is ready getting the folks round you to do stuff. rather than utilizing your ordinary strategies that typically paintings and occasionally do not, what should you might harness the ability of psychology and mind technological know-how to encourage humans to do the things you wish them to do - even getting humans to want to do the things you wish them to do.

Monster of God: The Man-Eating Predator in the Jungles of History and the Mind

"Rich element and shiny anecdotes of experience. .. .A treasure trove of unique truth and tough considering. "―The manhattan occasions publication overview, entrance web page For millennia, lions, tigers, and their man-eating family have stored our darkish, frightening forests darkish and frightening, and their predatory majesty has been the stuff of folklore.

Additional info for Kort om känslor

Show sample text content

Paul Ekman, antropologen vars arbete med ansiktsuttryck diskuterades i kapitel 1, råkade på denna kroppsliga teknik för humörpåverkan när han utvecklade en metod för att mäta muskelrörelser i ansiktet. När Ekman och hans kollega Wallace Friesen spände de muskler som förknippas med typiska känslorelaterade ansiktsuttryck insåg de att de fick starka känsloupplevelser. I ett uppföljningsexperiment instruerade de försökspersonerna att med en muskel i taget forma ansiktet så att det uttryckte några olika primära emotioner, utan att tala om för försökspersonerna att dessa frivilliga rörelser skulle få dem att skapa de ansiktsuttryck som förknippas med olika känslor. Därefter frågade guy försökspersonerna om de hade känt sig på något särskilt sätt. Den känsla som experimentdeltagarna angav var nästan alltid densamma som förknippas med simply det ansiktsuttryck de ovetande hade layout. Nu finns det förstås gränser. guy kan inte göra sitt humör särskilt mycket bättre bara genom att tvinga fram ett leende, vad en del självhjälpsböcker än säger. Det beror på att många muskler som används för känslouttryck ligger bortom viljans kontroll. När guy until exempel ler spontant kontraheras orbicularis oculi (muskeln runt ögat), så att kinderna lyfts och huden dras inåt mot näsan. Det är svårt att styra denna muskel med viljan, och det är därför det för det mesta är ganska lätt att skilja ett äkta leende från ett falskt. guy skapar inte något fullständigt uttryck för glädje bara genom att böja munnen uppåt i båda ändarna, så guy blir inte heller speciellt comfortable av att göra så. Det går dock inte att dra någon skarp gräns mellan viljestyrda muskler och muskler som inte kan styras med viljan. Genom tekniker som yoga och biofeedback går det att skaffa sig viss medveten kontroll över sådana autonoma funktioner som normalt inte är viljestyrda. Om vi kunde lära oss kontrollera våra kroppar med viljan i ännu högre grad skulle de kroppsliga teknikerna för att påverka känslorna kanske inte bara bli säkrare än de andra tekniker som beskrivits här, utan dessutom mer effektiva. Många kroppsliga tekniker för att påverka humöret har inte bara kortvariga positiva effekter på humöret, utan får oss också att se ljusare på livet på längre sikt. En kort löprunda kanske ger en tillfällig kick, males springer du varje dag stärker det dessutom din hälsa i allmänhet, vilket är en av de faktorer som mest förknippas med att vara nöjd med livet i allmänhet. Över lag kan idrott i dess skilda former ses som ett urval av kroppsliga humörpåverkande tekniker, liksom dans, som har liknande humörförhöjande egenskaper. until skillnad från droger, som tenderar att ge ökad kortvarig lycka males until ett pris i shape av minskande långvarig lycka, gör de kroppsliga humörpåverkande teknikerna dig gott både på kort och lång sikt. Idrott och dans gör inte bara den som utövar dem lyckligare. När de utförs based och skickligt gör de också åskådaren lyckligare. Det är inte svårt att förstå varför. De av våra förfäder som njöt av att få se smidiga rörelser hade större chanser att umgås och kanske ha intercourse med smidiga människor.

Rated 4.64 of 5 – based on 35 votes